Το τεχνικό γραφείο Δόδουρας Γεώργιος ως πολιτικός μηχανικός και πιστοποιημένος εκτιμητής (ReV) και πραγματογνώμονας, αναλαμβάνει εκτιμήσεις ακινήτων στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την περιφέρεια. Εκτίμηση της αγοραίας ή εμπορικής αξίας ενός ακινήτου απαιτείται κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και για άλλους διάφορους λόγους σε υποθέσεις δικαστηρίων ή σε αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας.

Η εκτίμηση ακίνητης περιουσίας είναι μία πλήρης τεχνική έκθεση που βασίζεται σε γνωστές και τεκμηριωμένες, σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, μεθόδους καθορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου (οικόπεδο, κτίριο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, κλπ). Πρόκειται για μία πολυσέλιδη, συνήθως, έκθεση που απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης στοιχείων που μπορεί να προέρχονται από έρευνα αγοράς, πολεοδομικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, έρευνα στοιχείων νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων, κλπ.

Το αποτέλεσμα για τον πελάτη έχει άμεσο αντίκτυπο στο ζητούμενο της εκτίμησης που δεν είναι άλλο από μία τιμή ή αξία ακινήτου πρακτικά αδιαπραγμάτευτη και τελεσίδικη, εφόσον βέβαια γίνει αποδεκτό ότι σε γενικές γραμμές η αγορά λειτουργεί με τους νόμους και τους κανόνες που την διέπουν.

Με λίγα λόγια η εκτίμηση ενός ακινήτου αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του καθενός ενδιαφερόμενου.

Καλέστε μας για κάθε σχετικό θέμα που σας απασχολεί προκειμένου να σας βοηθήσουμε στη λήψη σωστών αποφάσεων.

τηλ. : 2313003131
κιν. : 6979009582
email : gdodouras@gmail.com
web : greekproperties.blogspot.gr


Με εκτίμηση,

Δόδουρας Γεώργιος
Πολιτικός μηχανικός (BEng, MSc)
Πιστοποιημένος Εκτιμητής ακινήτων (ReV)
Πραγματογνώμονας
Τσιμισκή 110
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία